EN MONOLOG OM ELLEN KEY,

KAMPLUST OCH MOTSTÅND

Med tapper hand

En lekfull och upprorisk föreställning om Ellen Key och kamp

Med tapper hand är en turnerande one-woman-show om kamplust och motstånd som tar avstamp i Ellen Keys liv och gärning. Kamp i olika former - för fred, för barnets rättigheter, för kvinnlig rösträtt, för rätten till bildning, för en friare kärlek - verkar ha varit själva elixiret i Keys liv. Inspirerade och fascinerade, men även en aning provocerade av denna till synes oändliga förmåga att outtröttligt kämpa för förändring, vill vi gestalta och problematisera bilden av den kämpande människan. Utifrån en mix av nyskrivet material, Keys egna texter, kampsånger och personliga reflektioner kring tematiken, presenterar vi ett verk som diskuterar vad det innebär att gå sin egen väg, varifrån modet att tänka nytt kommer och vilken roll kampen spelar, för samhället och individen.


Med stöd av region östergötland, Ödeshögs kommun och Svante Bergströms Teaterstiftelse. i samarbete med HÄSTHOLMENS BYGDEGÅRD, Ellen Key-sällskapet SAMT ellen keys stiftelse Strand .