Ellen Key

Ellen Key (1849-1926) var en visionär och tänkare som banade väg för många av de idéer vi idag tar för givna.Ellen Key föddes i Västerviks socken i Småland och växte upp på en herrgården Tjust i en stor syskonskara. Hennes pappa var riksdagspolitikern Emil Key och hennes mamma var grevinnan Sofia Posse. Ellen var äldst av sex syskon och den enda som egentligen fick någon riktig utbildning eftersom hon ansågs ha ett exceptionellt läshuvud. Hon hade guvernanter som undervisade henne i hemmet och hade dessutom redan som barn full tillgång till föräldrarnas stora bibliotek. Tidigt visade hon intresse för pedagogik och på 1870-talet startade hon en skola på gården för traktens barn. Hon utbildade sig sedermera till lärare, startade en skola i Stockholm och verkade under hela sitt liv som lärare, författare, föreläsare och opinionsbildare.


Ellen Key levde i en tid med stora förändringar och i ett livligt offentligt samtal kring hur människan skulle leva sitt liv och organisera sitt samhälle. Själv var hon i högsta grad deltagande i denna diskussion och ofta den som initierade nya frågor och tänkte visionärt. Hon står ut som en fritänkare och självständig radikal och fick många anhängare men också många meningsmotståndare. Men, många av hennes tankar som då ansågs otroligt djärva, såsom religionsfrihet, förbudet att aga barn och kvinnors rätt till ekonomisk och juridisk självständighet tar vi idag för givna.


Efter en tio år lång utlandsvistelse lät Ellen Key 1910 bygga ett hem åt sig själv, Strand i Östergötland. Huset ligger på sydsluttningen nedanför Omberg, vid Vätterns strand. Här bodde hon tillsammans med sina hundar och sin hushållerska Malin fram till sin död 1926.


För mer information se:

https://ellenkeysallskapet.se/

https://www.ellenkey.se/